biểu trưng pha lê 15

Mã sp: BTPL15
Kích thước:
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Chắc chắn, đáng tin cậy.