Pha lê cánh buồm

Mã sp: BTPL1
Kích thước:Phần in có kích thước 13x17cm
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Cánh buồm no gió vượt đại dương