Kỷ niệm chương mẫu 25

Mã sp: BTPL25
Kích thước:…
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Sang trọng