Kỷ niệm chương mẫu 26

Mã sp: BTPL26
Kích thước:…
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.