Kỷ niệm chương pha lê đen

Mã sp: BTPL14
Kích thước:Phần in có kích thước 9x20cm
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, To lớn, Vững chãi.