Kỷ niệm chương pha lê mẫu 8

Mã sp: BTPL08
Kích thước:18x22cm
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Khát vọng vươn lên, chinh phục thử thách