Kỷ niệm chương pha lê mẫu 34

Mã sp: BTPL34
Kích thước: 12x18cm
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Khát vọng vươn lên, chinh phục thử thách