Kỷ niệm chương pha lê 45

Mã sp: BTPL45
Kích thước: 8x18cm
Sử dụng: In ảnh, in logo, in nội dung hoặc khắc theo yêu cầu.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa: Khát vọng vươn lên, chinh phục thử thách