Cúp pha lê 02

Mã sp: CPL 02
Kích thước:…
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đế
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.