Cúp pha lê 09

Mã sp: CPL 10
Kích thước:.7×27.8cm
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đế
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.