Cúp pha lê 04

Mã sp: CPL 04
Kích thước:7x28cm
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đế, thân cúp.
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.