Cúp pha lê 03

Mã sp: CPL 03
Kích thước:7x26cm
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đếhoặc thân cúp
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.