Cúp pha lê 08

Mã sp: CPL 08
Kích thước:…
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đế
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.