Cúp pha lê 05

Mã sp: CPL 05
Kích thước:8x29cm
Sử dụng: In logo, nộ dung chúc mừng trên đế
Hộp: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng.
Ý nghĩa:Đơn giản, Tinh tế.